Coachen, adviseren, begeleiden is mensenwerk en daardoor altijd maatwerk.

Het traject kies ik samen met jou. De trajecten variëren van 5 of 10 gesprekken van 1½ uur bij coaching en loopbaanadvies, met een gemiddelde doorlooptijd van 12 weken, tot 12 maanden bij outplacement.

We starten met een oriëntatie-gesprek, hierin komt jouw manier van werken ter sprake en bespreken we de verwachtingen. Deze worden, indien nodig, getoetst aan de doelstellingen van jouw werkgever.

Vervolgens stellen we de knelpunten en de leerpunten vast en stippelen we het programma uit.

Tijdens het traject hou je een logboek bij waarin je jouw ervaringen beschrijft.

Tijdens het traject werk je ook met praktijkopdrachten en maak je reflectieverslagen van de gesprekken en de voortgang van jouw leerproces.

Aan het einde van het traject kan een rapportage worden overlegd.

De basis voor de hiernaast genoemde trajecten vormt het koersonderzoek waarbij jouw zelfanalyse zicht biedt op jouw ontwikkeling als persoon, je kwaliteiten en valkuilen, je waarden en normen, je vaardigheden en kennis, je professionele houding. Hoe sta jij in het leven, welke keuzes heb je gemaakt en welke wil je nog maken. Ben je bereid te veranderen?

 

Voor het oriënterend gesprek breng ik geen kosten in rekening.

 

 

Voorbeeld van een koersonderzoek

Het gesprek Het gespreksdoel De opdrachten na het gesprek
oriƫnterend gesprek afstemming vraag en aanbod Cv actualiseren en meebrengen
intakegesprek inventarisatie van de gevolgde loopbaan tot dit moment biografische opdrachten: levensloop schrijven en visualiseren
biografiegesprek persoonlijkheidsanalyse en inventarisatie van de kwaliteiten werkmateriaal en schrijfopdrachten over betekenis en zin van werk, waarden, normen etc.
eerste koersgesprekken (zingeving) actualisering persoonlijk profiel en koersverkenning opdrachten met betrekking tot de toekomst, loopbaan en wensen
tweede koersgesprekken (vitaliteit) vaststellen van het meest vitaliserende beroepsperspectief opdrachten in verband met de concretisering van de koers in de toekomst
concretisering afstemming actieplan en concretisering van de koers in de toekomst afsluiting of vaststelling vervolgprogramma

Maak jouw eigen website met JouwWeb